Nyhet | 2011-05-04 | 15:17

Nya interndelar levererade till Forsmark 3

I dag lyfts ett nytt moderatortanklock med tillhörande nya ångseparatorer in i reaktorhallen på Forsmark 3. De nya interndelarna till reaktorn ska installeras under revisionen i höst.

Nya interndelar till reaktorn på Forsmark 3 körs in på Forsmarks industriområde.

Moderatortanklocket och ångseparatorerna på Forsmark 3 byts ut dels av åldringsskäl och dels som en förberedelse för en framtida effekthöjning. Interndelarna har tillverkats av ENSA i Santander i norra Spanien och anlände till Forsmark med båt i slutet av förra veckan.

– Moderatortanklocket och ångseparatorerna är av samma tekniska konstruktion som de som tidigare installerats på Forsmark 1 och 2. Skillnaden är att det är något fler ångseparatorer på Forsmark 3, på grund av att de måste klara ett högre ångflöde, säger Rolf Lundgren, FMMR.

I går transporterades det 69 ton tunga ekipaget från hamnen i Forsmark till Forsmark 3.

– Under dagen i dag lyfts interndelarna in i reaktorhallen. Där kommer de att stå i väntan på revisionen, säger Rolf Lundgren.

Fuktavskiljaren kommer inte att behöva bytas ut.

– Den är i bra skick och kommer att klara en effekthöjning, förklarar Rolf Lundgren.

Rolf Lundgren

Beslut om när effekthöjningen vid Forsmark 3 kommer att äga rum fattas tidigast 2013. Enligt nuvarande plan ska effekten höjas med 170 MW. Effekten vid Forsmark 3 är i dag 1170 MW.