Nyhet | 2009-07-07 | 08:10

Nya kontrollrummet växer fram på Ringhals 2

Ett helt nytt kontrollrum håller på att ta form på Ringhals 2. Häng med och se vad som skett på några få veckor.

Rivning pågår

13 juni På mindre än ett dygn revs i stort sett all den gamla utrustningen ut.

Tomt kontrollrum

17 juni I den tomma lokalen åtgärdades golvytorna, taket och ventilationen.

Montaget inleds

25 juni Nya konsoler och skåpsramar monterades på betonggolvet. Ovanför syns ramverket för det nya innertaket och de nya ventilationstrummorna.

Kabelrännor monteras

2 juli Snart är alla pulpeter och skåp monterade i kontrollrummet. Golvet täcks av kabelrännor där cirka 2 mil kabel ska dras innan det nya upphöjda golvet läggs på plats.

I andra delar av anläggningen pågår montage av nya kontrollskåp och ny mätutrustning samt demontage av gammal kabel.

Sofia Andersson

– Hittills idag har jag klippt ungefär 500 meter kabel, säger Sofia Andersson från entreprenörsföretaget YIT som demonterar kablage i kabelkulverten.

Första veckan i augusti ska all gammal kabel vara borttagen, totalt cirka 900 km. Mängden kablage minskas rejält efter moderniseringen; cirka 500 km ny kabel ska anslutas, huvuddelen fiberoptisk.

Tömning av kabelskrot

Ute på gården töms kabelskrotet i containrar för vidare transport och återvinning. Kablaget innehåller koppar som tas till vara och säljs.

Mer information

Kärnkraftsunik operation när Ringhals 2 moderniseras