Nyhet | 2012-03-13 | 12:05

Nya ledamöter föreslagna till Vattenfalls styrelse

Regeringen har idag föreslagit tre nya ledamöter till Vattenfall AB:s styrelse. Den 25 april kommer Vattenfall att hålla sin årsstämma där också val av styrelseledamöter sker. Som nya styrelseledamöter föreslås Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Jan-Åke Jonsson. Dessutom föreslås omval av följande stämmovalda ledamöter: Eli Arnstad, Håkan Erixon, Patrik Jönsson och Cecilia Vieweg. Lars G Nordström kvarstår som styrelsens ordförande.
[caption id="attachment_16085" align="alignleft" width="114" caption="Gunilla Berg"]Gunilla Berg[/caption] Gunilla Berg är Vice VD och finanschef för Teracom sedan 2010. Hon har också innehaft vice VD- samt finanschefsposter på SAS och KF. Gunilla Berg är även styrelseledamot i Alfa Laval och Lundbergs.
[caption id="attachment_16086" align="alignleft" width="114" caption="Håkan Buskhe"]Håkan Buskhe[/caption] Håkan Buskhe är VD för Saab sedan 2010 och har tidigare varit VD för energibolagen Eon Sverige, Eon Norden samt Storel. Håkan Buskhe är också avgående styrelseordförande i Green Cargo.
[caption id="attachment_16087" align="alignleft" width="114" caption="Jan-Åke Jonsson"]Jan-Åke Jonsson[/caption] Jan-Åke Jonsson arbetar som konsult efter att ha innehaft flera ledande befattningar inom Saab Auto-mobile där han bland annat var VD 2005-2011. Jan-Åke Jonsson är också styrelseordförande i Bythjul Norden, och har tidigare varit styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.
Berg, Buskhe och Jonsson föreslås ta över i styrelsen efter Lone Fons Schröder, Christer Bådholm och Ingrid Bonde. Christer Bådholm och Lone Fons Schröder lämnar styrelsen vid årsstämman efter tio re-spektive nio års arbete. Ingrid Bonde tillträder som ställföreträdande koncernchef och CFO för Vattenfall i juni och lämnade därför sitt arbete i styrelsen redan i december förra året.