Nyhet | 2010-09-02 | 13:14

Nya plåtmellanlägg på fuktavskiljaren

De plåtmellanlägg som sitter under lockbalksfästena på reaktortankens fuktavskiljare har bytts ut till en tunnare variant.

Fuktavskiljaren sitter i toppen av reaktorhärden och har till uppgift att reducera vattnet i ångan som strömmar till turbinen. Plåtmellanläggen som sitter under lockbalksfästena på fuktavskiljaren har bytts ut för att minska spänningen mellan reaktorns interndelar och reaktortanklocket. De nya plåtmellanläggen är fyra millimeter tunnare än de gamla.

Arbetet med monteringen löpte under onsdagen utan några svårigheter och färdigställdes med sex timmars marginal.

Nya plåtmellanlägg monteras på fuktavskiljarenNya plåtmellanlägg monteras på reaktortankens fuktavskiljare.