Nyhet | 2010-06-17 | 23:08

Nya reaktorer kan ersätta gamla

Riksdagen beslöt på torsdagskvällen att upphäva förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer.

Riksdagsbeslutet gör det möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer där det idag finns reaktorer i drift. Förutsättningen är att en ny reaktor ersätter en gammal, och att det inte finns fler än tio reaktorer totalt i drift.

- Beslutet skapar möjlighet att arbeta långsiktigt med utveckling av hela den svenska kraftproduktionen, vilket vi välkomnar. Vi tycker att kärnkraften är en fortsatt viktig del av Sveriges framtida elproduktion, både för att ge en säker elförsörjning och för att uppfylla klimatmålen, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden.

Avgörandet om vi ska investera i ny kärnkraft är dock beroende av rådande marknadssituation och lönsamhet.

Riksdagsbeslutet har sin grund i de fyra regeringspartiernas klimat- och energipolitiska överenskommelse från februari 2009, som i övrigt bland annat innehåller satsningar på förnybar energi och energieffektivisering.

Beslutet innebär också att det ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka fyrdubblas från dagens tre miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Ett obegränsat ansvar införs, där reaktorägarnas alla tillgångar kan tas i anspråk.

- Det är rimligt att vi liksom andra industriella aktörer tar ansvar för riskerna i vår verksamhet, säger Torbjörn Wahlborg. På detta sätt blir den svenska linjen mer anpassad till hur det ser ut på andra närliggande marknader, till exempel i Tyskland.

Fotnot: Sveriges kärnreaktorer ligger i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.