Nyhet | 2011-04-19 | 10:39

Nya skalventiler anpassade för effekthöjning

Reaktorns inre ångskalventiler byts nu ut mot nya och större ventiler. De nya ventilerna är anpassade för en effekthöjning.

Ångan som lämnar reaktorn passerar inre och yttre skalventiler på sin väg till turbinerna. Vid till exempel ett rörbrott stänger ventilerna av ångflödet och förhindrar att ånga lämnar reaktorinneslutningen.

I detta system, som kallas huvudångsystemet, byts nu de inre ångskalventilerna ut mot nya större ventiler. De nya ångskalventilerna har en modernare konstruktion och klarar ett högre ångflöde än de gamla. Detta behövs vid den effekthöjning som är planerad för Forsmark 1, från 980 MW till 1100 MW.

Byte av inre skalventiler

De inre ångskalventilerna är placerade i reaktorinneslutningens vägg.
– Arbetet med att kapa ur och lyfta ut de gamla ventilerna är snart klart. sedan ska de nya ventilerna sättas fast. Arbetet med bytet flyter på bra, säger Mats Scherp, montageansvarig.

Förutom själva ventilbytet tillkommer arbete med att anpassa systemet till de nya ventilerna.
– De nya ventilerna är större och har en annan geometri. Därför måste de anslutande rören justeras, säger Mats Scherp.