Nyhet | 2011-05-31 | 14:21

Nya skorstenar till dieslarna

Ett av de underhållsarbeten som utförts under revisionen är byte av dieslarnas skorstenar. Dieslarna tillhör kraftverkets reservkraft och är fyra till antalet.

Del av dieselskorsten

Väder och vind har slitit på skorstenarna.
– Skorstenarna på norra sidan är mer utsatta för väderleken och de var också i sämre skick, men alla fyra skorstenarna behövde bytas på grund av rost, säger Bill Andersson, arbetsledare på Forsmarks underhållsavdelning.

Bytet är utfört och trots att det inte tog så lång tid var det många människor inblandade i arbetet.
– Skorstenarna var tillverkade i två 12-metersdelar och svetsades ihop på plats. Vi hade allt från svetsare och isolerare till ställningsbyggare och provningspersonal på plats, säger Bill Andersson.