Nyhet | 2008-01-08 | 13:51

Nyhetsbrev: Alla vindkraftverk på Lillgrund producerar el

Alla vindkraftverk i Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund är på plats, inkopplade på elnätet och producerar förnybar el. Lillgrund är Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Innan året är slut kommer Lillgrund vindkraftpark att kunna producera ca 330 000 MWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

Alla 48 vindkraftverk är nu installerade på Lillgrund. Installationsarbetet gick bra och tidsplanen höll. Spänningssättningen av parken påbörjades parallellt med resningen av vindkraftverk, och den 27 november spänningssattes den sista gruppen verk. Den 20 december togs så de sista verken i drift och producerar nu el.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar genom detta projekt en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.