Nyhet | 2007-10-30 | 09:02

Nyhetsbrev: Alla vindkraftverk uppe på Lillgrund

Nu står alla vindkraftverk på plats, i Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Lillgrund.

Lillgrund blir Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Innan året är slut kommer Lillgrund kunna producera ca 330 000 MWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

De 48 vindkraftverken är nu på plats på Lillgrund. Installationsarbetet har gått bra och tidsplanen har hållit. Spänningssättningen av parken har också fortsatt parallellt med resningen av möllor, och i dagsläget producerar drygt en fjärdedel av möllorna el. Grupper av möllor spänningssätts och tas i provdrift efterhand. Därefter sker överlämningen från Siemens till Vattenfall kontinuerligt. Provdrift av hela vindkraftparken kommer att genomföras nu i november.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.

Mer information

Lillgrund vindkraftpark