Nyhet | 2008-07-03 | 10:45

Nyhetsbrev för Kriegers flak, juni 2008

Vattenfall undersöker möjligheterna att uppföra en havsbaserad vindkraftpark vid Kriegers flak. I juni 2006 fick Vattenfall regeringens tillstånd för vindkraftparken enligt bland annat lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Anläggningen beräknas kunna producera 2,1 terrawattimmar el per år. Det motsvarar behovet av hushållsel till cirka 440 0000 hushåll.

Ladda ner vårt nyhetsbrev och läs mer om Krieger flaks vindkraftpark.


Krieger flak, nyhetsbrev juni 2008