Nyhet | 2009-04-06 | 13:20

Nyhetsbrev från Vattenfall Inlandskraft AB

Det har nu gått fem år sedan Vattenfall Inlandskrafts verksamhet startade. Det har fungerat mycket bra och det finns många exempel på att vi haft betydelse och tillfört mervärde till näringslivets utveckling i Norrlands Inland. Vi arbetar just nu med affärsutveckling och/eller kapitalgarantier i över 200 företag. Våra kapitalförluster har varit relativt låga. Det känns bra.

vd Sven-Åke Åkerlind

I december gjorde vi, mot bakgrund av den pågående finanskrisen, en liten enkät bland några av de företag som vi jobbar med. Resultatet visade att krisens påverkan totalt sett var mindre än vad vi befarat även om några branscher, till exempel verkstadsindustrin var relativt hårt drabbad.

Under april kommer vi att genomföra en ny enkät. Det finns många tecken som tyder på att klimatet hårdnat och blivit betydligt kärvare de senaste månaderna.

Det avgjort största problemet i inlandet är den fortsatta befolkningsminskningen. Om vi inte lyckas få stopp på den så kommer det så småningom att bli problem att bo i många av orterna här uppe. Det är vi som bor och verkar i Norrlands inland som måste se till att det blir en ändring på detta och att befolkningen istället ökar.

Ett exempel på hur det kan göras är det försök som Vattenfall Inlandskraft just nu genomför tillsammans med Strömsund och Härjedalens kommuner. Det handlar om att locka människor från Holland att flytta hit. Miljontals människor i Holland säger sig vara villiga att emigrera. Många av dem söker allt det som Norrlands inland kan erbjuda: frisk luft, ren natur, stora utrymmen, billiga hus, möjlighet att starta eget företag med mera. Om vårt försök visar sig fungera så kan vi kopiera konceptet och tillämpa det i alla 20 kommuner som vi arbetar i.

Norrlands inland är en rik och betydelsefull del av Sverige. Här utvinns nästan hela landets vattenkraft och inom området bryts 90 procent av all järnmalm i EU (!). Här finns stora skogar och en fantastisk natur. Vi har alltså väldigt mycket att vara stolta över. Alltför ofta tycker jag mig ändå möta hängande huvuden och ”det är ändå ingen idé-mentalitet”. Jag tror att det är viktigt att vi ändrar attityd och börjar tänka i mera positiva banor. Att ha en positiv inställning, även om det är svårt, har faktisk betydelse för vilken utvecklingen och resultaten blir.

Under ett par dagar i vecka 12 gjorde vi tillsammans med tio näringslivschefer och EU-handläggare en studieresa till Bryssel. Syftet med resan var att lära hur EU-bidragen fungerar, vilka kriterierna är för att ta del av dem och vilka kanaler och människor som är viktiga att känna till. Det var en nyttig resa med många nya lärdomar och insikter. Vi kommer också att göra en uppföljningsdag på hemmaplan i början av juni. Då ska vi även lägga en plattform för det fortsatta arbetet med den här typen av frågor.

Med hopp om en snar vår sett ur alla perspektiv!

S-E Åkerlind
VD
Vattenfall Inlandskraft AB