Nyhet | 2008-02-08 | 08:15

Nyhetsbrev: Lillgrund producerar över förväntan

Sedan ett par månader står alla vindkraftverk på plats i Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Lillgrund.

Lillgrund är Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Under året beräknas Lillgrund kunna producera ca 330 GWh förnybar el, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

De 48 vindkraftverken producerar nu för fullt. Tack vare de skånska vindarna som blåst ordentligt under vintern har produktionen varit över förväntan. En tredjedel av förväntad årsproduktion har producerats redan efter ett par månader. Verken har dessutom fungerat bra och inkörsperioden har varit smärtfri. Vi är mycket glada att kunna ge ett tillskott av förnybar el till den svenska energimarknaden.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.

Mer om Lillgrund vindkraftpark

Vi satsar på förnybar elproduktion