Nyhet | 2007-08-03 | 16:14

Nyhetsbrev: Nu syns vindkraftverken på Lillgrund

Nu går Vattenfall in på upploppet i bygget av Lillgrund vindkraftpark, Sveriges största vindkraftpark och den tredje största i världen. Inom några få månader kommer Lillgrund vindkraftpark att kunna producera ca 0,33 TWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

Med start idag monteras de första vindkraftverken på Lillgrund. Siemens Danmark ansvarar för leveransen av de 48 vindkraftverken till Lillgrund. De slutmonteras och skeppas ut från Nyborg i Danmark. Transport- och installationsfartyget tar tre vindkraftverk åt gången och monterar vindkraftverken på de befintliga fundamenten på Lillgrund.

Vindkraftverken väger ca 260 ton per styck (torn 120, maskinhus 80, rotor 60) och har maxhöjden 115 meter till vingspetsarna ovanför vattenytan. Tornhöjden är ca 65 meter och rotordiametern ca 93 meter med sveparean 6800 m2. Maxeffekten är 2,3 MW per verk. Varvtalet för vingarna kommer att vara 6-16 varv per minut.

Överklagande av ändring av bygglov för Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark fick nyligen grönt ljus till fortsatt bygge av Lillgrund vindkraftpark. Kammarrätten avslog befintliga överklaganden och beslutade tillåta ändringen av totalhöjden från 105 till 115 meter.

- Vi är glada över att kunna slutföra bygget som planerat med den ökade höjden. Tio meters höjdskillnad innebär en ökning av elproduktionen med lika många procent som meter, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Kammarrätten skriver:
”…höjningen med tio meter utöver vad planen tillåter blir närmast omärkbar från land.”

Vattenfalls satsning på vindkraft

- Lillgrund vindkraftpark är symbolen för att Vattenfalls satsning på vindkraft har startat och kommer att följas av många fler vindkraftprojekt. Vindkraften kommer att stå för den största delen av Vattenfalls utökade satsning på förnybar energi och är ett av huvudspåren i vårt klimatarbete, säger Anders Dahl.

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 7-8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.