Nyhet | 2008-06-12 | 16:00

Nyhetsbrev: Seminarium om erfarenheter från Lillgrund

Vattenfall har fått stöd från energimyndigheten, så kallade pilotpengar, för att bygga vindkraftparken på Lillgrund.

Som en motprestation ska Vattenfall sörja för att de erfarenheter som erhålls i projektet ska komma andra till del. Detta ska ske både genom författandet av rapporter inom de aktuella områdena, samt genom seminarier där resultat och erfarenheter presenteras.

Dagen efter invigningen av Lillgrund vindkraftpark hölls därför ett första seminarium om Vattenfalls erfarenheter från bygget av parken. Erfarenheter presenterades inom områdena teknik och projektgenomförande, elsystem, vindkraftverk, miljö- och tillståndsfrågor, acceptansfrågor, drift & underhåll samt preliminär produktionsutvärdering.

Ett femtiotal intresserade från vindkraftsbranschen var närvarande på seminariet. Den som vill veta mer har möjlighet att läsa presentationerna:

Den som vill veta mer har möjlighet att läsa presentationerna här

Vindkraftparken

Lillgrund vindkraftpark är nu på plats Öresund och producerar förnybar el. Lillgrund är Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Parken kommer stå för en elproduktion om 0,33 TWh/år, vilket motsvarar hushållsel till cirka 60 000 hushåll.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på cirka 40 miljarder.