Nyhet | 2008-04-09 | 08:28

Nyhetsbrev: Skolprojektet avslutat

Den 7 april avslutades skolprojektet i Klagshamn som var ett samarbete mellan Vattenfall, Malmö stad och Strandskolan i Klagshamn. Eleverna har under hösten och våren arbetat aktivt med miljö- och energifrågor och bland annat byggt modeller av ”Klagshamn 2040”

Modellerna visar olika scenarier för framtidens energiförsörjning och eleverna har tagit hänsyn till klimatförändringen.

Under den avslutande lektionen presenterade eleverna sina modeller för representanter från Vattenfall och Malmö stad. Därefter blev det fika, avtackning och prisutdelning. En av modellerna gavs till Vattenfall som kan använda den vid framtida utställningar.

Mer om projektet

Tidigare under året har eleverna varit på studiebesök på Lillgrund och i Västra Hamnen för att undersöka de energilösningar som finns där. Eleverna har även ritat bilder på vindkraftverk och haft föreläsningar om vindkraft. Syftet med projektet har varit att få eleverna intresserade av energifrågor och hållbar utveckling genom att visa dem kopplingen mellan energi och miljö. Lillgrund vindkraftpark är ett exempel på hur Vattenfall arbetar med hållbar energiproduktion.

Vindkraftparken

Hela vindkraftparken är nu på plats och Lillgrund är Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark
Om vindkraft