Nyhet | 2007-12-07 | 15:32

Nyhetsbrev: SVT-meteorologen Pär Holmgren gäst vid seminarium i Limhamn

Seminariet är en del i ett projekt som Vattenfall driver i samarbete med miljöförvaltningen i Malmö Stad. Syftet är att få åttondeklassare på Strandskolan i Klagshamn intresserade av energifrågor och hållbar utveckling genom att visa dem kopplingen mellan energi och miljö.

Lillgrund vindkraftpark är ett exempel på hur Vattenfall arbetar med hållbar energiproduktion. Inom projektet får eleverna möjlighet att arbeta med klimatfrågan, förnybar energi och framtidsscenarier för Klagshamn. Bland annat har vi från Vattenfall varit i klasserna och berättat om Lillgrund, eleverna har varit på studiebesök på Lillgrund och även varit i Västra Hamnen i Malmö, där man tittade på hållbara energilösningar.

Seminarium för pedagoger i Malmö stad

För att, inom projektet, göra något även för lärare och annan pedagogisk personal i Malmö valde vi att den 5 december arrangera ett seminarium med titeln ”Hållbarhet mot högre höjder” där bland annat SVT-meteorologen Pär Holmgren inbjudits som talare. Pär träffade först eleverna och gav dem en lektion om klimatfrågan, vilket mottogs väl. Därefter fortsatte han som första inbjudna gäst att tala inför ett lärarauditorium på ca 50 personer.

SVT-meteorologen  Per Holmgren och Åsa Hellström, Miljöstrategiska avdelningen, Malmö Stad

SVT-meteorologen Per Holmgren och Åsa Hellström, Miljöstrategiska avdelningen, Malmö Stad.

Övriga inbjudna talare var Catharina Rolfsdotter som berättade om hur man kan uppnå en hållbar livsstil, Anna Cornander som berättade om ”Solstaden Malmö” och Dora Sallnäs som talade om lärande för hållbar utveckling. Responsen på seminariet var mycket positiv bland de närvarande pedagogerna.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Nu är alla 48 vindkraftverk på plats i Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund. Innan året är slut kommer Lillgrund vindkraftpark att kunna producera ca 330 000 MWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem. Vattenfall tar genom detta projekt en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.