Nyhet | 2008-04-17 | 16:00

Nyhetsbrev: Trolleboda vindkraftpark 2008-04-17

Miljödomstolen har idag gett Vattenfall tillstånd att bygga 30 vindkraftverk och tre utvecklingsverk vid Trolleboda i Kalmarsund, cirka 6 kilometer från fastlandet och 12 kilometer från Öland.

– Vi är väldigt glada för det positiva beskedet. Den fortsatta planeringen av Trolleboda vindkraftpark betyder mycket för Vattenfalls vindkraftsatsning, säger Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Vattenfalls mål är att öka andelen förnybar energi från vindkraft med 8 TWh till år 2016. Satsningen sker på land och till havs i hela Sverige.

– I dagsläget vet vi inte när vi kan starta bygget av Trolleboda vindkraftpark. För tillfället är det mer lönsamt att bygga på land än till havs med hänsyn till befintliga stödsystem, elnätsanslutning och situationen på leverantörsmarknaden, berättar Anders Dahl.

Trolleboda vindkraftpark kan ge möjlighet att producera cirka 0,5 TWh om året. Det motsvarar hushållsel till närmare 100 000 hushåll.

Jan Norling
Projektledare Trolleboda

Läs mer

Miljödom
Om vår vindkraft