Nyhet | 2007-08-24 | 15:51

Nyhetsbrev: Vindkraftparken börjar spänningssättas

Nu går Vattenfall in på upploppet i bygget av Lillgrund vindkraftpark, Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Innan året är slut kommer Lillgrund vindkraftpark att kunna producera ca 330 000 MWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

Nu är 12 av 48 vindkraftverk installerade på Lillgrund. I genomsnitt sätts fyra verk på plats per vecka. Monteringen av ett verk på plats tar cirka sex timmar. Resten av tiden går till transporter, lastning och väntetid vid dåligt väder. När det blåser mer än tio sekundmeter ligger installationsarbetet nere.

Spänningssättning av vindkraftparken

Med start under de närmaste dagarna kommer delar av vindkraftparken att spänningssättas. Man börjar med exportkabeln mellan vindkraftparken och transformatorstationen på land i Bunkeflo och fortsätter sedan med transformatorn i vindkraftparkens transformatorplattform. Därefter, om cirka två veckor, kommer den första gruppen vindkraftverk att spänningssättas och börja snurra och producera el.

Detta är fortfarande dock endast en första provdrift som successivt kommer att ske allt eftersom vindkraftverken monteras. Provdrift av hela vindkraftparken kommer att genomföras i november när alla verken är monterade.

Hindermarkering

Lillgrund vindkraftpark måste hindermarkeras för sjöfart och flygtrafik. Sjöfartsverket kräver att Vattenfall sätter reflexer på de yttersta tornen runt parkens rand. Dessa reflexer ska belysas med fasadbelysning nattetid så att reflexerna och tornen syns utåt från parken. Dessutom ska det finnas sju fyrlyktor som markerar parkens ytterområde.

Luftfartsstyrelsen kräver att vindkraftparken markeras med medelintensiva blinkande röda ljus med styrkan 2000 candela på 12 av verken, jämnt fördelat längs parkens rand. Från skymning till gryning kan styrkan på dessa blinkande ljus dras ned till styrkan 200 candela. Resten av vindkraftparkens verk kan markeras med lågintensivt fast rött ljus med styrkan 20 candela.

Vattenfalls satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.