Nyhet | 2007-10-10 | 15:04

Nyhetsbrev: Vindkraftparken har börjat producera el

Snart står Lillgrund vindkraftpark, Sveriges största vindkraftpark och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen, färdig.

Innan året är slut kommer Lillgrund vindkraftpark att kunna producera ca 330 000 MWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Vindkraftverken

Nu är 38 av 48 vindkraftverk installerade på Lillgrund. Monteringen av verken har gått bra enligt tidplan.

Spänningssättning och provdrift

I början av oktober började Lillgrund vindkraftpark att producera el då delar av vindkraftparken spänningssattes. Exportkabeln mellan vindkraftparken och transformatorstationen på land, och transformatorn på vindkraftparkens transformatorplattform var först ut. Därefter spänningssattes den första gruppen vindkraftverk som därmed började snurra och producera el. Redan efter några timmar snurrade 4 verk och i dagsläget är det 8 verk som är producerar el. Drifttagningen är dock en provdrift som sker efterhand möllorna spänningssätts. I slutet av året kommer parken som helhet att tas i provdrift.

Vår satsning på vindkraft

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vårt mål är en ökning med 10 TWh varav 8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.

Mer information

Om Vattenfalls vindkraft
Lillgrund vindkraftpark