Nyhet | 2012-06-15 | 09:17

Nytt återstartsdatum för Forsmark 2

Återstarten av Forsmark 2 efter årets revision tidigareläggs.

Revisionen vid Forsmark 2 avslutas den 19 juni. Tidigare aviserat datum för återstart var den 21 juni.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson
cin@forsmrak.vattenfall.se
tel: 070-5300513