Nyhet | 2011-03-11 | 11:30

Nytt certifikat för miljövarudeklarerad el från Ringhals

Sedan 2002 levererar Ringhals miljövarudeklarerad el med EPD-certifikat (Environment Product Declaration). Ringhals och Forsmark har nu fått sina EPD-certifikat förnyade.

– EPD är ett internationellt system för certifiering av miljövarudeklarationer. Med hjälp av det kan vi definiera vilken miljöpåverkan vår elproduktion medför ur ett livscykelperspektiv, säger Lasse Kyläkorpi, miljöchef för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet.

– Tanken är att våra kunder ska kunna välja bland produkter utifrån vilken miljöpåverkan de medför.

Noggrann dokumentation
– EPD skiljer sig från ISO14000 och andra miljöhanteringssystem. Med EPD mäter man utsläpp genom hela bränslekedjan – från uranbrytning till hantering av bränsleavfall. För att uppnå EPD-certifiering krävs noggrann dokumentation och ständiga förbättringar, säger Catarina Ardell, miljöcontroller på Ringhals.

Detaljerad dokumentation krävs av alla stegen i kärnbränslecykeln och dess påverkan på miljön. Miljödeklarationerna granskas ingående av en oberoende part, i det här fallet Bureau Veritas, som har utfärdat certifikaten.

Verktyg för bedömning av miljöpåverkan
EPD fungerar som ett verktyg för att mäta miljöpåverkan från olika typer av energiproduktion.

– Resultatet av EPD-utvärderingarna visar att kärnkraften har utmärkta miljöprestanda, fullt jämförbara med de allra bästa förnybara produktionsteknikernas, avslutar Lasse Kyläkorpi.

EPD har funnits sedan slutet av 1990-talet, och Vattenfall var det första företaget någonsin att uppnå en sådan här certifiering – för sin vattenkraft. Senare certifierades även Forsmark och Ringhals kärnkraftverk, och idag är också Vattenfalls vindkraftverk och danska kolkraftverk certifierade.

Läs mer
Om miljövarudeklarationer, EPD
Ringhals EPD