Nyhet | 2012-08-29 | 10:58

Nytt elavtal minskar Teracoms koldioxidutsläpp med 70%

Teracom Group har tecknat elavtal med Vattenfall, som kan erbjuda el märkt med Bra Miljöval. Avtalet är ett led i Teracom Groups hållbarhetsarbete som innebär att koncernen har som mål att minska utsläppet av växthusgaser med i genomsnitt tre procent årligen. – Vattenfall delar vår uppfattning om miljö och hållbarhet så de var en naturlig partner. Det är viktigt att stora företag tar sitt ansvar och gör vad de kan för att driva frågan om hållbara lösningar. Bra Miljöval är ett viktigt steg i denna utveckling, säger Gunilla Berg, vice vd Teracom Group. Teracom Group har tagit beslut om att enbart förnyelsebar energi ska användas inom verksamheterna i Sverige och Danmark. Därför slöt Teracom Group ett elavtal med Vattenfall om 95 procent vattenkraft och 5 procent vindkraft med Bra Miljövals märkning. Energieffektivisering är en prioriterad fråga för båda företagen och Bra Miljöval ställer höga miljökrav på de produkter och tjänster som får märkas. Marknätet för tv, radio och informationstjänster består av drygt 650 sändarstationer som sänder radio eller tv till nästan hela Sveriges och Danmarks befolkning. – Koldioxidutsläppen kommer att kunna minskas med cirka 70 procent tack vare avtalet med Vattenfall. Bra Miljöval innebär en kraftig förändring i elmixen, framförallt i Danmark, säger Maria Åstrand, Environmental Manager på Teracom Group. – Våra intressenter har mycket höga förväntningar på Vattenfall, och vi är glada över att Teracom Group valt att teckna ett avtal med oss som innebär att i stort sett alla Teracoms anläggningar och kontor i Sverige och Danmark går över till Bra Miljöval, säger Branislav Slavic, chef Vattenfall Försäljning i Norden. Vatten- och vindkraft är ett prioriterat investeringsområde för Vattenfall och under de kommande tio åren kommer Vattenfall att investera 18 miljarder kronor på projekt såväl i Sverige som i Europa.