Nyhet | 2008-12-01 | 10:57

Nytt elevboende på Köpmangatan i Gimo

Eleverna på Forsmarks skola har lämnat Forsmarks paviljonger, av vilka några tidigare fungerat som elevhem. Numera bor eleverna i lägenheter på Köpmangatan i Gimo och bussas mellan orterna. Nya tjänster som husfäder har också inrättats då skolledningen anser det vara viktigt att på bästa hand ta hand om eleverna – också på deras fritid.

Samtliga 86 elever vid Forsmarks skola bor i elevboendet i Gimo, även om några av dem har sina föräldrar och sina barndomshem i Östhammars kommun. Så har det alltid varit, även då elevboendet var förlagt i Forsmark. Anledningen är att en del av kurserna ges på eftermiddagar och kvällar. Därtill odlas en speciell gemenskap som man inte vill vara utan.
– Forsmarks skola är ingen vanlig gymnasieskola. Det är en av de bästa i landet, hävdar Per Lannerhed, rektor.
Han vill att studietiden i Forsmark ska bli en tid i livet eleverna aldrig ska glömma.

Inför terminsstarten i augusti i år beslöts att eleverna inte längre skulle bo i Forsmarks paviljonger. Östhammars kommun, som är huvudman för skolan, tecknade avtal med Östhammarshem som för ändamålet tillhandahåller ett antal nyrustade lägenheter på Köpmangatan i Gimo. Hela hyreshuset nummer åtta bebos numera av elever, därtill finns några elevboenden på Köpmangatan sex, tio och tolv.

Det är nymålat och fräscht hos Olof Lundqvist, som kommer från Norrtälje. Han delar en lägenhet med tre andra ungdomar och han trivs.
– Det viktigaste för mig är att dem jag bor med inte skräpar ner eller stör för mycket på kvällarna.
Madeleine Persson från Östhammar håller med. Hon bor i en annan lägenhet och har hittat fungerande system med sina kompisar för att samköpa vissa varor och hjälpas åt med matlagningen.

Nytt elevboende på Köpmangatan i Gimo

När Olof och Madeleine sökte till Forsmarks skola var de inställda på att bo i Forsmarks paviljonger. Det boendet hade de hört talas om och såg fram emot att få prova på. Att behöva åka buss en timme om dagen, fram och tillbaka till Gimo, var lite av en besvikelse.
– Att bo tillsammans i vanliga lägenheter känns ungefär som att bo i ett vanligt hushåll, menar de. Men en bit in på terminen kan de även se fördelar med att bo i en tätort.
– Det är till exempel nära till mataffären, säger Madeleine.

En av lägenheterna är en personallägenhet. Där huserar Bengt Bruun och Thomas Hollertz, båda anställda som husfäder. De försöker att finnas på plats i Gimo de flesta kvällar när ungdomarna är hemma och efterfrågar deras sällskap eller hjälp. Det kan till exempel handla om att få hjälp att sätta upp hyllor eller på annat sätt komma till rätta i det nya boendet.
– Vår uppgift är att skapa trygghet för ungdomarna. Oss ska man kunna komma för att fika, prata eller be om hjälp, säger Thomas Hollertz.
Utöver att läsa läxor ordnas en hel del gemensamma aktiviteter för eleverna i Gimo. Det kan till exempel vara kvällslektioner, extrakurser eller umgänge i samlingslokalen ”Pumpen”. Skolan subventionerar ett årskort på sim-och sporthallen för den som vill träna. Dessutom har de lovat att utrusta den gemensamma lokalen med projektor för filmvisning och med instrument för de som vill musicera.
– Det är helt ok att bo här i Gimo, tycker Madeleine Persson som har nära hem till föräldrahemmet i Östhammar om hon någon gång skulle drabbas av hemlängtan.
Olof Lundqvist håller med.
– Jag kände mig trött på att bo i Norrtälje och ville prova på att bo någon annan stans, säger han.

Läs mer

Forsmarks skola