Nyhet | 2012-05-12 | 11:00

Nytt gaseldat kraftverk i Amsterdam levererar första elen

Det nya gaseldade kraftverket Hemweg 9 i Amsterdam levererade i veckan för första gången el till det nederländska nätet. Det blev startskottet för en period då kraftverket ska tas i drift, testas och optimeras ytterligare. Hemweg 9 är ett av tre nya gaseldade kraftverk som Vattenfall bygger i Nederländerna. Även de andra två kraftverken, Magnum och Diemen 34, kommer under året att leverera el för första gången till det nederländska nätet. Tillsammans kan de här kraftverken leverera omkring 2 gigawatt, vilket är tillräckligt för att förse 3,5 miljoner hushåll med el. Ersättning för föråldrat kraftverk Där Hemweg är beläget finns redan två andra kraftverk. Det nya kraftverket Hemweg 9 kommer att ersätta det äldre av de två befintliga kraftverken, Hemweg 7, som byggdes 1979. Gasturbinen som tillhör det kraftverket kommer att fortsätta att vara ansluten till elnätet, så att extra el kan levereras då belastningen är som störst. Det andra befintliga kraftverket, Hemweg 8 som byggdes 1994, kommer att förbli i drift. Huib Morelisse, chef för Asset Development, säger: – Hemweg 9 producerar el från naturgas och ger en effekt på 59 procent, vilket är 50 procent mer än Hemweg 7 gav. Det innebär att vår produktion blir mer effektiv.