Nyhet | 2012-01-30 | 13:38

Nytt internationellt traineeprogram

Vattenfall kommer att genomföra ett nytt internationellt traineeprogram. Deltagarna rekryteras gemensamt i Sverige, Nederländerna och Tyskland. Avsikten är att sådana program från och med 2012 ska genomföras varje år, inte som tidigare vartannat år. Under januari och februari kommer Vattenfall att rekrytera 15-20 unga nya medarbetare till det internationella traineeprogramet, som börjar 1 september och pågår i tolv månader. Under traineeåret kommer deltagarna att vara med på sex gemensamma seminarier och se olika delar av Vattenfalls verksamhet. De får två tidsbegränsade uppgifter på minst åtta veckor vardera på en annan plats i organisationen än den där de är stationerade, och de kommer att arbeta tillsammans i projektgrupper. Gemensam utformning I utformningen av det nya programmet deltar kolleger i Nederländerna och Tyskland mer aktivt än tidigare säger Thérèse Troedsson, programchef på Vattenfall Management Institute, som tidigare stått ensamt för arrangemangen. – Förra årets internationella traineeprogram gav goda erfarenheter. De flesta har valt att stanna kvar i samma del av organisationen som de började i, åtminstone en tid, men å andra sidan uppmuntrar vi också rörlighet inom företaget för att bredda erfarenheterna och kontaktnäten, tillägger hon. Deltagarna ska ha akademisk examen, vara bra på engelska och beredda att flytta både geografiskt och inom organisationen. För de olika traineetjänsterna ställs också ytterligare krav. Ansökningstiden går ut 1 mars. Då börjar arbetet med att gå igenom ansökningarna och välja ut de mest lämpade kandidaterna. De kommer att kontaktas och intervjuas. I maj kommer två Assessment Centres att inrättas, ett i Stockholm och ett i Berlin, dit ett mindre antal kandidater bjuds in till en heldagsträff. Efter denna sista utvärdering tecknas kontrakt med de utvalda deltagarna. Se film med en våra tidigare traineer, Marcus Hedman: