Nyhet | 2013-04-12 | 13:05

Nytt produktionsrekord för Forsmark 2

Forsmark 2 nådde under onsdagen den nya effektnivån på 1 120 megawatt el och kan därmed producera ungefär en terawattimme mer el per år än tidigare. Det motsvarar en årlig elförbrukning för närmare 100 000 hushåll.

Sedan i mars pågår provdrift på en högre effekt vid Forsmark 2. Under det senaste dygnet har rekordhöga 26 985 megawattimmar el producerats.

Effekthöjningen är en del av Vattenfalls stora moderniseringsprogram av kärnkraften.
– Vi har nu uppnått ett viktigt delmål av vår modernisering och jag kan nöjt konstatera att Forsmark på ett framgångsrikt sätt har höjt effekten med 12 procent vid reaktor två. Forsmark 2 kan nu producera driftsäker el med låga koldioxidutsläpp för ytterligare omkring 100 000 hushåll per år, säger Torbjörn Wahlborg, chef affärsdivisionen kärnkraft.

Stefan Persson, VD Forsmarks Kraftgrupp, är mycket nöjd med att genomföra effekthöjningen vid Forsmark 2.

– Provdriften på den högre effektnivån har så här långt gått bra. Vi har en robust anläggning och medarbetare som alltid har säkerheten i fokus, vilket har gjort att effektuppgången kunnat genomföras utan några störningar.

I samband med provdriften kommer anläggningen att genomgå en omfattande provning för att verifiera olika funktioner vid den högre effekten. Förutsatt att provdriften går bra kommer Forsmark att ansöka om att få tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten för rutinmässig drift vid den högre effektnivån.