Nyhet | 2009-07-08 | 14:26

Nytt ramavtal med norska Statnett

Vattenfall Power Consultant har som enda svenska teknikkonsult tecknat ett ramavtal med Statnett, Norges motsvarighet till Svenska Kraftnät. Ramavtalet gäller två områden: kraftledningar och transformatorstationer.

– Norge och Statnett är en jätteviktig marknad för oss, säger Ingemar Karlsson. Det är en mycket intressant kund med stora investeringsbehov i såväl befintliga som nya stationer och ledningar.

– Ramavtalet blev klart i februari och vi har redan fått ett antal förfrågningar som resulterat i offerter.

– Avtalet ligger ju också helt i linje med vår ambition att arbeta mer i de nordiska länderna, konstaterar Ingemar Karlsson.

Kontakta: Ingemar Karlsson, telefon 08-739 72 25

ingemar.l.c.karlsson@vattenfall.com