Nyhet | 2011-02-15 | 11:08

Nytt sätt att bestämma elpriset

Vattenfall och andra elbolag har ändrat sätt att räkna ut elpriset för de privatkunder som har rörligt elpris. Hittills har Vattenfalls kunder tjänat på den nya beräkningsmodellen, enligt Magnus Holm chef Privat- och Småföretagsmarknad. Istället för att utgå från priset på den nordiska elbörsen NordPool utgår man nu från Vattenfalls inköpskostnader. Den nya prismodellen speglar resultatet då kunden har timmätning, det vill säga hur en privatperson nyttjar sin el – förbrukningsprofilen över dygnet. Oftast blir detta pris något högre än det raka medelvärdet. Skillnaden har i snitt varit 0,5 öre/kWh och som mest (i november 2010) låg inköpspriset 1,5 öre högre. Samtidigt har Vattenfall sänkt sitt påslag med 1,6 öre/kWh (från 3,6 öre till 2,0 öre exkl moms). Speglar verklig kostnad i högre grad – Den nya prismodellen speglar i större grad den verkliga kostnaden för kundens elanvändning istället för ett rakt medelvärde av de olika priser som varit på spotmarknaden under en månad, säger Magnus Holm. – Hos oss på Vattenfall ser vi att prisökningen har varit marginell i förhållande till sänkningen av vårt påslag. Totalt sett har det rörliga priset blivit lägre jämfört med om vi hade haft kvar NordPools månadsmedelspot och vårt tidigare påslag. – De kunder som har fast pris, 75 procent av kunderna, berörs inte av ändringen. Före vintern gick vi ut med erbjudande till alla som hade rörligt avtal att vintersäkra priset. En normal villaägare som följde det rådet har hittills tjänat ungefär 2000 kronor. Andra bolag har infört en liknande modell för prissättning, däribland Fortum, Eon, Telge, Storuman, GodEl, och Bixia. Energimarknadsinspektionen uppges i media anse att bolagen har varit dåliga på att informera om att det rörliga elpriset höjts på grund av detta. – Vi informerade självklart våra kunder om förändringen och de bakomliggande orsakerna. Vi för också fram fakta i dialog med journalisterna, men naturligtvis är det så att allt inte får utrymme, säger Magnus Holm.