Nyhet | 2013-09-16 | 08:30

Nytt ställverk levererat till Ringhals

En helt ny reservkraftdiesel, DG934, ska tas i drift för Ringhals 3 och 4. För ett halvår sedan levererades själva dieselgeneratorn och nyligen kom det tillhörande ställverket på plats. 

Ställverk lyfts från trailer

Ställverket, som är tillverkat av ABB i Italien, är 9 meter långt och väger cirka 10 ton. 

Extra backup för reservkraften
DG934 är gemensam för R3 och R4 och ska fungera som en extra backup för övriga reservkraftdieslar. Det innebär bland annat att översynen av befintliga reservkraftdieslar kan ske under ordinarie drift av reaktorerna. Idag är man hänvisad till att göra underhållsåtgärderna under revisionstid. Fördelen är bland annat att revisionsavställningarna kan kortas ner och anläggningarna producera el med högre tillgänglighet för marknaden. 

DG934 är ett av flera delprojekt i det övergripande EDGM-projeketet. Projektet har pågått i cirka fyra år och kvar är bland annat provdriften av den nya reservkraftdieseln under hösten och revisionerna 2014. Hela projektet har hittills sysselsatt upp emot 80 personer. 

Inlyft av ställverk

Ställverket lyfts in i den nya byggnaden för reservkraftdieseln DG934. 

Läs mer
Pågående projekt