Nyhet | 2010-10-22 | 13:40

Nytt uppdrag för Vattenfalls konsulter i Malaysia

Vattenfall Power Consultant har tecknat ett kontrakt värt 500 000 euro för en förstudie av nya kraftledningar med tillhörande transformatorstationer i Malaysia.

Möte i Kuching, MalaysiaKickoff-möte i Kuching

Affären började med ett oväntat e-brev i mars.

- Helt oväntat kom en inbjudan till att offerera en kraftsystemstudie i Malaysia, säger Thomas Melkersson, ansvarig för offertarbetet.

På 90-talet utförde Vattenfalls konsulter en del arbeten för det statliga kraftbolaget Sarawak Energy Berhad i Malaysia under namnet SwedPower. De arbetena hade gjort intryck och kraftbolaget återupptog kontakten.

Vattenfall Power Consultant började arbeta med offerten i slutet av mars. Tiotalet internationella företag var också inbjudna att komma med offerter, men det stod tidigt klart att det svenska förslaget låg bra till. Thomas Melkersson var inbjuden till en kontraktsförhandling på plats i Malaysia i juli och i mitten av augusti kunde kontraktet undertecknas.

- Vi var inte lägst i pris, ändå valde de vårt förslag i stort sett rakt av. Det var uppenbart att de gärna såg att vi tog på oss uppdraget, säger Thomas Melkersson.

Vattenfall Power Consultant kommer att utföra avancerade nätsystemstudier på ett helt nytt nät som ska bilda ryggraden i ett framtida kraftsystem. Överst på agendan står att bygga ett nytt 500 kV HVAC-nät, men i projektet ingår även att studera alternativa lokaliseringar av en HVDC-överföring från Sarawak på ön Borneo till fastlandet i Västra Malaysia.

Hur det ska lösas på bästa sätt kommer nu att analyseras av ett team med ingenjörer från Division Wind Power and Networks.

Malaysia är inne i ett expansivt skede och planerar även en stor utbyggnad av vattenkraften på i Sarawak på Borneo, en del av Östra Malaysia. Ett jättekraftverk på 2400 megawatt håller på att byggas och ytterligare stora projekt planeras.

- Det här är en intressant del av världen, här finns en stor potential. Projektet kommer att vara en värdefull referens för oss i kommande affärer, säger Thomas Melkersson.

För mer information kontakta

Michelle von Gyllenpalm
Telefon: 08 739 63 11