Nyhet | 2010-12-06 | 09:31

Nytt värmeverk invigt i Gustavsberg

Träflis och biogas från den lokala tippen driver Vattenfalls nyinvigda värmeverk i Gustavsberg på Värmdö öster om Stockholm. Här produceras värme utan fossila koldioxidutsläpp på effektivaste sätt. Tillsammans med projektansvarige Jörgen Engström från Vattenfall Värme Drefviken klippte Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun, bandet till den nya anläggningen. – Värmen är välkommen, särskilt en kall dag som denna, sa Lars-Erik Alversjö och gladdes åt den nya miljöinvesteringen. Den innebär att det nu går att avlasta de fem mindre anläggningar som hittills stått för fjärrvärmen i Gustavsberg. De kommer delvis att bli kvar som reservpannor. Verket ligger i det nyetablerade området Ekobacken utanför Gustavsbergs centrum och har en flispanna med en effekt på 7 MW och en biogaspanna på 2 MW. Gasen produceras lokalt från Kovikstippen och leds med rör till värmeanläggningen. – Ytterligare 1,5 MW utvinner vi ur vattenångan som släpps ut från flispannan, genom så kallad rökgaskondensering, sa projektledare Sven Nordin. – Så den vita röken som kommer ur skorsten är i princip detsamma som vanlig utandningsluft, sa Jörgen Engström. [caption id="attachment_8876" align="aligncenter" width="370" caption="Tillsammans med projektansvarige Jörgen Engström från Vattenfall Värme Drefviken klippte Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun, bandet till den nya anläggningen."]Tillsammans med projektansvarige Jörgen Engström från Vattenfall Värme Drefviken klippte Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun, bandet till den nya anläggningen.[/caption] Provdrift och prestandaprov Nu sker provdrift och prestandaprov av anläggningen innan den börja köras med full kapacitet. Den årliga produktionen av värme kommer att uppgå till 45 Gwh. – Sådana här kalla dagar räcker värmen till att värma motsvarande tusen bostäder i Gustavsberg, sa Sven Nordin. Fjärrvärmekunder, samarbetspartners och politiker - totalt 160 inbjudna gäster- fick innan invigningen ta del av ett seminarium. Vattenfalls Jörgen Engström och två företagskunder i Gustavsberg berättade om sin verksamhet och sitt energibehov, och hur samarbetet gynnar kommunen. Därefter en gemensam bussfärd till den nya anläggningen - och kanske en skymt av framtiden. Det finns nämligen planerad plats för en lika stor anläggning som kan byggas bredvid det nyinvigda värmeverket. – Gustavsberg växer och det kommer att bli två tusen nya lägenheter i centrum, sa Lars-Erik Alversjö, som såg fram mot ett utökat samarbete med Vattenfall.