Nyhet | 2011-03-02 | 12:49

Observatör i Forsmarks styrelse

Från och med mars kommer Jan Magnusson att delta vid Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelsemöten. Jan Magnusson har utsetts till oberoende observatör.

Jan Magnusson nominerades av Energimarknadsinspektionen (EI) och kommer att arbeta på uppdrag av myndigheten. Syftet är att säkerställa öppenhet och transparens i Forsmarks styrelsearbete.

Observatörens roll är också att tillsammans med styrelsen se till att ingen olämplig information riskerar att utbytas mellan kraftbolagen ur konkurrenssynpunkt.

Jan Magnusson är generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Tidigare har han bland annat varit generaldirektör för Svenska kraftnät och ställföreträdande generaldirektör vid Statens energiverk.

Tillsättandet av en oberoende observatör sker i enlighet med branschens förslag och följer de branschetiska reglerna.

Jan Magnussons roll är att delta vid styrelsemötena från och med mars månad 2011.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida