Nyhet | 2011-03-03 | 11:00

Observatör i Ringhals styrelse utsedd

Lars Rekke har av Energimarknadsinspektionen (EI) utsetts till oberoende observatör i styrelsen för Ringhals AB.

Tillsättandet av oberoende observatörer i  kärnkraftbolagens styrelser sker i enlighet med branschens förslag och följer de branschetiska reglerna. Syftet är att säkerställa öppenhet och transparens i styrelsearbetet.

Observatörens roll är också att tillsammans med styrelsen se till att ingen information som är olämplig ur konkurrenssynpunkt riskerar att utbytas mellan kraftbolagen.

Lars Rekke var generaldirektör på Luftfartsverket 2001-2010. Han ledde ministerrådet för energi och industri under Sveriges EU-ordförandeskap 2001 och var 1994-2001 statssekreterare på Socialdepartementet, Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet. Lars Rekke kommer att vara observatör i styrelserna för OKG AB och Ringhals AB från och med mars månad 2011.

Ringhals AB ägs till 70,4 % av Vattenfall och 29,6 % av E.ON.

Läs mer
Fakta om Ringhals