Nyhet | 2013-08-07 | 19:06

Oförändrat tillväxtmål för förnybart trots tuffare marknad

De senaste årens kraftiga marknadsförändringar har tvingat Vattenfall nästan halvera sin investeringsbudget sedan 2009. Drygt 200 miljarder kronor har blivit till 105 miljarder. Sedan 2010 har alla investeringsbeslut i ny produktionskapacitet gått till fossilfria anläggningar, framför allt vindkraft. – Trots tuffa tider står vi fast vid målet att öka mer inom förnybar energiproduktion än genomsnittet för energimarknaden i Europa, säger Torbjörn Wahlborg, blivande Nordenchef. Vattenfalls investeringsprogram består av tillväxtinvesteringar och underhållsinvesteringar i befintliga produktionstillgångar. Vattenfalls tillväxtinvesteringar används för satsningar i all ny produktionskapacitet. Den största delen av investeringsbudgeten går av naturliga skäl till underhållsarbeten. Underhåll prioriteras – Underhållsinvesteringar måste prioriteras för att existerande kraftverk ska fungera, säger Torbjörn Wahlborg. Det betyder att det blir mindre pengar över till nya projekt. – Vi har successivt tvingats minska vår investeringsbudget på grund av ett kärvare marknadsläge, men Vattenfall fullgör tidigare beslutade tillväxtinvesteringar. Världens näst största på offshore vind De senaste sex åren har Vattenfall investerat 40 miljarder kronor i vindkraft och är i dag världens näst största producent av el från havsbaserad vindkraft. Sedan 2010 har Vattenfall enbart beslutat om tillväxtinvesteringar i ickefossil produktion, varav merparten är vindkraft. – Vindkraft står för 56 procent av våra tillväxtinvesteringar, säger Torbjörn Wahlborg. Vattenfall fattade nyligen beslut om att bygga ytterligare två stora vindkraftparker i Storbritannien om totalt 94 vindkraftverk; Pen y Cymoedd i Wales och Clashindarroch, i Skottland. Nya hållbarhetsmål 2009 var Vattenfalls ambition att bygga ut vindkraften till 15 TWh t o m år 2015. Detta kommer inte att kunna infrias då marknadens förutsättningar ser helt annorlunda ut idag än de gjorde 2009. Mot bakgrund av dessa radikala marknadsförändringar som har ägt rum har Vattenfall även fått hållbarhetsmål på företagets extra årsstämma i novermber 2012. Ska växa mest Vattenfalls mål är att öka mer inom förnybar energiproduktion än genomsnittet för energimarknaderna i tio europeiska länder. Tillväxttakten inom installerad förnybar kapacitet ska vara högre än den genomsnittliga tillväxttakten i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Storbritannien. För närvarande pågår bygget av DanTysk, där 80 havsbaserade vindkraftverk kommer att spela en viktig roll i den tyska energiomställningen. Parken väntas förse 400.000 hushåll med förnybar el. Målet började att följas upp den 1 januari 2013 och mäts årligen. Förnybar energi definieras som vind och biomassa.