Nyhet | 2011-11-21 | 14:04

Ökad användning av biomassa med nya anläggningar

Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga omkring tio nya fristående biobränsleanläggningar fram till 2020. Dessa anläggningar skulle kunna bidra till att reducera CO2-exponeringen och främja säkra elleveranser. Det är beräknat att anläggningarna kommer att förbruka omkring 1,7 miljoner ton biobränsle per år, och producera 4,5 TWh el. De skulle därför bidra avsevärt till Vattenfalls mål att öka användningen av biomassa. [caption id="attachment_4807" align="alignright" width="300" caption="Biomassa på väg till förbränningsugn."]Biomassa på väg till förbränningsugn.[/caption] Fristående anläggningar kan köras på lokala och regionala biobränslen som i många fall inte är lämpade för samförbränning i stenkolskraftverk. Kostnaderna blir därmed också i de flesta fall lägre. De utgör ett rimligt alternativ för värmeproduktion på distriktsnivå, där bränslet kan användas med hög totaleffektivitet för att producera både el och värme. Nya biobränsleanläggningar kan ersätta äldre enheter för fossila bränslen och på så vis göra det möjligt för Vattenfall att erbjuda värme som är mer skonsam mot miljön. Det finns också flera stimulanspaket tillgängliga för fristående biobränsleanläggningar på alla Vattenfalls kärnmarknader. Inom koncernen arbetar för närvarande affärsenheterna R&D Projects och Engineering på olika sätt för att understödja dessa investeringsprojekt när det gäller att uppnå kostnadseffektivitet. Ett sådant forskningsområde är utvecklingen av bränsleflexibla anläggningar där det går att anpassa kostnader och teknik efter fluktuationer på bränslemarknaden. R&D Projects kommer att ha ett nära samarbete med projektgrupperna, bland annat i fråga om fallstudier och undersökning av nya tekniker och lösningar.