Nyhet | 2012-12-19 | 15:30

Ökat förtroende för Ringhals

Förtroendet för Ringhals har stärkts hos allmänheten i regionen. 74 procent har stort förtroende för Ringhals, vilket innebär att förtroendet till stor del har återhämtats sedan föregående år.

Sedan 1996 har attitydmätningar gjorts i regionen runt Ringhals. Förtroendet för kärnkraftverket har legat på en hög och stabil nivå, omkring 80 procent. Efter en försämring 2011 (68 procent) har allmänhetens förtroende för Ringhals återhämtats. 2012 svarar 74 procent att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Ringhals.

– Det är glädjande att förtroendet för Ringhals har stärkts, säger Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen. 2013 vill vi förbättra förtroendet ytterligare, så att vi framöver når tillbaka till över 80 procents förtroende i närområdet. Först och främst kommer vi att fortsätta jobba för att Ringhals alltid producerar säkert och stabilt, och vi fortsätter också att på olika sätt informera öppet om Ringhals och vår verksamhet.

Ökat förtroende på alla områden
Förtroendet har ökat i alla avseenden. Störst är förtroendeökningen när det gäller Ringhals tillförlitlighet, att få eller inga driftavbrott förekommer. Även förtroendet för kompetensen för företagsledningen och de anställda har ökat betydligt sedan föregående år.

Också när det gäller förtroendet för den information som Ringhals lämnar om driften har förtroendet ökat sedan 2011. 57 procent har stort förtroende för Ringhals information. Som tidigare år är tillsynsmyndigheterna den mest trovärdiga informationskällan.

Minskad oro för olyckor
Oron för olycksrisker har minskat. Nio av tio oroar sig inte alls för att olyckor ska inträffa vid Ringhals. När det gäller miljöpåverkan har oron ökat något jämfört med föregående år, men samtidigt är förtroendet för vad Ringhals gör för att minska påverkan på miljön större än 2011.
Kvinnor är liksom tidigare generellt mer skeptiska och hyser större oro för olycksrisker och miljöpåverkan än män.

Fler tar tydlig ställning om kärnkraftens framtid
Stödet för att utveckla kärnkraften har ökat sedan bottennoteringen 2011, men stödet är fortfarande mindre än i mätningarna 2006-2010. Även andelen som anser att man ska avveckla kärnkraften har ökat.
En av tre anser att kärnkraften ska utvecklas och att nya reaktorer ska byggas vid behov. Två av fem anser att kärnkraften ska användas till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl. En av fem anser att det bästa vore att avveckla kärnkraften genom regeringsbeslut, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning.

Mätningen grundas på 800 telefonintervjuer som Demoskop gjorde mellan den 29 november och den 11 december 2012.

Mer information lämnas av Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen, tel 070-64 03 128.

Ladda ner
Attitydmätning för Ringhals 2012 (PDF 5,3 MB)