Nyhet | 2011-05-16 | 15:34

Ökning av förnybar energi

Nästan en fjärdedel av Vattenfalls elproduktion under 2010 kom från förnybara energikällor. Vattenkraft, vindkraft och biobränsle producerade under 2010 39,1 TWh vilket motsvarar 23 procent av Vattenfalls totala elproduktion under året. [caption id="attachment_11356" align="alignright" width="300" caption="Vittjärv vattenkraftstation i Lule älv producerar 175 GWh årligen."]Vittjärv vattenkraftstation i Lule älv producerar 175 GWh årligen.[/caption] Vattenkraft är en pålitlig, kostnadseffektiv och förnybar energikälla Vattenkraften har spelat en mycket viktig roll för Vattenfall ända sedan företaget grundades 1909. I dag äger och driver Vattenfall mer än hundra vattenkraftverk varav de flesta ligger i Sverige. Vattenkraft är en pålitlig, kostnadseffektiv och förnybar energikälla. Under 2010 producerade den 21 procent av Vattenfalls totala elproduktion motsvarande 35,4 TWh. – Produktionsmässigt var 2010 något under det normala vilket beror på att vi körde hårt hösten 2009. Inledningsvis så hade vi en hög produktion under 2010 i januari till och med mars. Vårfloden var väldigt intensiv i fjol och under den sista delen av året så körde vi rätt normalt med en liten spurt i november och december, uppger Mats Brännström, produktionschef BU Hydro. Produktionen 2011 förväntas bli i samma nivå som 2010 förklarar Mats Brännström som är övertygad om att vattenkraftens betydelse för Vattenfall och energisystemet kommer att växa. – Vattenkraften har egentligen två huvudfunktioner. Den producerar energi men den fungerar även som regulator i energisystemet. När mer och mer vindkraft kommer in i systemet och när efterfrågan varierar så växer vattenkraftens betydelse som regulator. Det är vi som gasar och bromsar för att behålla jämvikten i systemet. Vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan i Europa och har ökat stadigt under de senaste 15 åren med en genomsnittlig tillväxt på 23 procent. 2010 producerade Vattenfalls cirka 900 vindkraftverk i sju olika länder 2,2 TWh motsvarande en procent av Vattenfalls totala elproduktion. [caption id="attachment_11357" align="alignleft" width="300" caption="Thanet utanför Englands kust var världens största vindkraftpark när den öppnade 2010."]Thanet utanför Englands kust var världens största vindkraftpark när den öppnade 2010.[/caption] Vindkraften ökar I år kommer vindkraften att producera cirka 3,5 TWh. – En fördubbling jämfört med 2009, förklarar Martin Reinholdsson, chef Generation Wind, och fortsätter: – Ökningen i år beror främst på att vi har Thanet, Stor-Rotliden, Östra Herrestad och några mindre anläggningar i Danmark i drift. Efter halvårsskiftet kommer även Ormonde i England att producera el. Enligt Martin Reinholdsson kommer vindkraften till 2015 att producera 5-6 TWh vilket då kommer att motsvara cirka tre procent av Vattenfalls totala elproduktion. – Vår utmaning nu är hur vi ska industrialisera fortsatt utveckling, främst offshore. Detta avser bland annat utvecklingen av East Anglia (Round Three i England) som Vattenfall utvecklar tillsammans med Scottish Power Renewables. Den zonen är på 7,2 GW totalt, vilket är en dimension som är svår att ta till sig. Som jämförelse så motsvarar det närmare 6 Forsmark 3 i kapacitet. Biobränsle och vindkraft växer snabbast Biobränsle är den tredje viktigaste förnybara energikällan inom den europeiska energimixen efter vattenkraft och vindkraft. Tillsammans med vindkraft är det den förnybara energikälla som växer snabbast. Framför allt kan biomassa i det korta perspektivet, de närmaste tio åren, spela en viktig roll genom att relativt snabbt ersätta stora mängder kol i befintliga kraftverk. [caption id="attachment_11362" align="alignright" width="300" caption="Det tyska kraftvärmeverket Rüdersdorf drivs av sopor och biomassa och producerar 235 GWh årligen."]Det tyska kraftvärmeverket Rüdersdorf drivs av sopor och biomassa och producerar 235 GWh årligen.[/caption] 2010 stod biobränsle för mindre än en procent av Vattenfalls totala elproduktion motsvarande 1,5 TWh. Biobränsle kommer att ligga på samma elproduktionsnivå för 2011 enligt Göran Lundgren, chef BU Biomass. – Till 2015 räknar vi med en fördubbling av förbrukningen av biobränsle för både el- och värmeproduktion. Till 2020 räknar vi med en femdubbling.