Nyhet | 2010-09-16 | 15:13

Olika projekt ökar energieffektiviseringen i Uppsala

Uppsala kommun undertecknade nyligen ett samverkansavtal med Vattenfall. Med gemensamma krafter kommer parterna att i olika projekt samarbeta för en långsiktigt hållbar energianvändning i kommunen. [caption id="attachment_7728" align="alignnone" width="450" caption="Kenneth Holmstedt, Torbjörn Wahlborg, Gunnar Hedberg och Adrian Berg von Linde vid undertecknandet"]Kenneth Holmstedt, Torbjörn Wahlborg,  Gunnar Hedberg och Adrian Berg von Linde vid undertecknandet[/caption] Målet med samarbetet, som är det första i sitt slag, är att med gemensamma krafter driva utvecklingen mot en effektiv användning av energi i kommunen. Förutom Uppsala kommun och Vattenfall kommer också bland annat universitet, företag och privatkunder att delta i samarbetet i olika projekt inom ramen för samarbetet. Det första samarbetsprojektet är att kartlägga hur Uppsala kan effektivisera sin energianvändning och målsättningen är att ha denna klar i mitten på november. Ett annat projekt rör utvecklingen av en gemensam applikation för ett svenskt finansieringssystem som är tänkt att användas för olika ändamål. Bland annat för byggandet av en energieffektiv och hållbar arena, samt för byggandet av ett nytt hållbart bostadsområde utanför Uppsala. Samarbetsvtalet undertecknades av Gunnar Hedberg (M) kommunstyrelsens ordförande, Kenneth Holmstedt stadsdirektör, Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Nordic och Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat Uppsala. - Avtalet är en deklaration om att vi vill fortsätta att samarbeta för en långsiktigt hållbar energianvändning, säger Adrian Berg von Linde till UNT.