Nyhet | 2011-06-13 | 15:42

Omfattande provningar i revisionens slutfas

Revisionen är nu inne på sitt 64:e dygn och arbetena på såväl turbin- som reaktorsidan håller på att avslutas. För att kontrollera systemens funktioner efter revisionsarbetena pågår omfattande prover.

Revisionen är inne på sin sista vecka och i turbinhallarna är arbetet med installationen av de nya mellanöverhettarna klart.

Nu, i revisionens slutfas, utförs omfattande provningar av de system som varit avställda och de nyinstallerade utrustningarna på reaktor- och turbinsidan provas och verifieras.

Under dagen provas bland annat reaktorinneslutningens täthet. Detta görs genom en provtryckning. Reaktorinneslutningen består av en metertjock betongvägg och fungerar som en barriär för att förhindra ångläckage om ett rörbrott skulle inträffa.

Avsökning efter sprängämnen med hundar

Inför täthetsprovningen stängs reaktorinneslutningen. Men före det görs rutinmässiga genomsökningar efter sprängämnen med specialutbildade hundar.