Nyhet | 2011-05-16 | 18:59

Omfattande sanering efter brand på Ringhals

Branden som inträffade på Ringhals 2 natten till onsdag förra veckan, orsakade inte så stora materiella skador, men arbetet med att ställa i ordning blocket kommer ändå att bli omfattande och tidskrävande. Hur lång tid som behövs går inte att överblicka i nuläget. Det var under natten mellan tisdag och onsdag förra veckan i samband med att man genomförde en så kallad CAT (Containment Air Test) - en täthetsprovning av reaktorinneslutningen - som operatörerna noterade att temperaturen i inneslutningen steg några grader under en kort tid, för att sedan sjunka igen. Testet avbröts och med hjälp av observationer med kameror och luftprover, kunde det konstateras att det brunnit någonstans i reaktorinneslutningen.  Eftersom byggnaden stod under ett övertryck på drygt 3 bar, var det inte möjligt att gå in och inspektera direkt. Med anledning av att man inte riktigt visste vad som brunnit, togs beslutet att filtrera luften innan den släpptes ut. Det gjorde att det tog ända till morgontimmarna på fredagen innan en första inspektion kunde göras. Branden var begränsad till en yta på det översta våningsplanet i byggnaden. Bland brandresterna fanns bland annat en golvskurmaskin. Brandutredare var på plats under fredagen för att undersöka vad som orsakade branden. Något svar har man ännu inte. Några detaljer har skickats vidare till analys, men det kan dröja innan brandförloppet är helt klarlagt. Grovsaneringen inleddes i helgen men det är alldeles för tidigt att säga hur lång tid återställningen kommer att ta. Under början av veckan ska en åtgärdsplan tas fram och först därefter kan tidsåtgången uppskattas. Förutom att allt måste göras helt rent, kommer all tänkbar utrustning gås igenom för att kontrollera att inget påverkats av branden eller sotet. Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade under måndag eftermiddag att tillsätta en snabbutredning som inleds tisdag den 17 maj. Genom utredningen vill Strålsäkerhetsmyndigheten ta reda på om Ringhals AB följt gällande regler och rutiner.