Nyhet | 2010-09-03 | 15:37

Öppet hus i Knivsta värmeverk söndag 5 september

Fjärrvärmen i Knivsta kommer från restprodukter från skogsindustrin, som flis och bark. På söndag hålls Öppet hus i Vattenfalls värmeverk. Kom och se hur din fjärrvärme produceras. [caption id="attachment_7525" align="alignright" width="204" caption="Fjärrvärmeverket i Knivsta från luften"]Fjärrvärmeverket i Knivsta från luften[/caption] Vattenfalls värmeverk i Knivsta är en av hållpunkterna på Energirundan i Knivsta söndagen den 5 september. Kom och se hur vi producerar miljömedveten fjärrvärme från skogsflis. Vi har öppet hus 10-16 och bjuder in Knivsta-borna till en tur i verket. Fakta om värmerket i Knivsta Bränslemix i Knivsta 2009 Trä (flis, bark, toppar och grenar) 96% Olja 4% Nyckeltal för levererad fjärrvärme 2009 CO2 från olja: 17 g/kWh Nox 0,42 g/kWh Sox 0,09 g/kWh Fakta om anläggningen Fastbränslepannor Kapacitet och bränsle: 8+15 MW träflis, grot och bar Rökgasrening: Stoft - elfilter Oljepannor Kapacitet och bränsle: 15 MW lättolja [caption id="attachment_7526" align="alignnone" width="500" caption="Här, mellan Knivsta och E4:an hittar du värmeverket"][/caption]