Nyhet | 2010-04-14 | 16:00

Öppet Hus om Stockholms Ström för boende i Nacka och på Värmdö

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i Stockholmsregionen. Projektet kallas Stockholms Ström och består av drygt femtio delprojekt.

Bland annat bygger Svenska Kraftnät en ny ledning från Nacka till Gustavsberg via Östervik, Lännerstasundet, Skogsö, Baggensfjärden och Tjustviken. Torsdagen den 15 april kl 18-20 arrangeras ett Öppet Hus i Igelbodaskolans matsal Vinterbrinksvägen 4, Saltsjöbaden. Mer information finns också på 

www.stockholmsstrom.net (nytt fönster)