Nyhet | 2009-09-28 | 09:00

Öppet hus om vindkraftpark i Suorva

Vattenfall arbetar för att hitta bra områden för vindkraft över hela landet, både till havs och på land. Nu undersöker vi möjligheten att anlägga en vindkraftpark i Suorva, i anslutning till Suorva dammanläggning. Området ligger i Jokkmokks och Gällivare kommun.

Parallellt med vidare studier av området inleds tillståndsprocessen. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat miljöbalken och ellagen. Samråd kommer att ske med myndigheter, kommuner, aktuella samebyar, aktörer i området och allmänheten för att ge alla berörda möjligheter att lämna synpunkter på projektet. Därför inbjuder vi till:

Samrådsmöte och öppet hus LaponiaPorten, Porjus 1 oktober kl. 16-19

Projektgruppen finns på plats för att berätta mer om projektet i Suorva – exempelvis placering, elanslutning, tidplan, tillståndsprocess etc – samt svara på frågor. Vi bjuder på fika.

Läs mer på:

www.vattenfall.se/vindkraft

www.vattenfall.se/suorvavind

För vidare information, kontakta:

Ann-Sofie Boman, kommunikatör Vattenfall Vindkraft, telefon 076-109 38 66.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.