Nyhet | 2012-09-24 | 15:35

Öppet hus på SLU:s Kustlaboratorium i Öregrund

Vill du veta mer om vad som händer runt Forsmark och Biotestsjön när det gäller den marina miljön är ett besök på Kustlaboratoriet ett utmärkt tillfälle. Lördagen den 29 september mellan klockan 11 och 15 är det öppet hus hos SLU Aqua, Kustlaboratoriet i Öregrund, som har ägnat många års studier av fisk i och runt Biotestsjön i Forsmark.

Biotestsjön i Forsmark

– Kom och lyssna, lukta, se och känn, säger Anders Adill på Kustlaboratoriet.

Du får också veta mer om vad SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) på Kustlaboratoriet arbetar med just nu. Inte minst det som rör Forsmark.

I området vid Forsmarks Biotestsjö utförs delar av Forsmarks kontrollprogram för omgivningspåverkan. Biotestsjön ingår i kraftverksanläggningen, men det är Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, Kustlaboratorium som ansvarar för undersökningarna.

– För tillfället arbetar SLU med att ta prover på växter, fisk och musslor i biotestsjön i Forsmark för radiologisk kontroll. Senare i oktober börjar vi med provfiske efter abborre och mört i både biotestsjön och havet utanför för att se populationstätheten och se hur fisken mår, egentligen ett slags konditionstest på dem, berättar Anders Adill.

Kustlaboratoriet ligger på Skolgatan 6 i Öregrund.