Nyhet | 2011-08-22 | 13:25

Ormondes vindkraftpark producerar sin första el

Förra veckan producerades den första elen från Vattenfalls vindkraftspark utanför Barrow-in-Furness. Barrows borgmästare hyllade prestationen som ett bidrag till Cumbrias strategi för låga koldioxidutsläpp. [caption id="attachment_12744" align="alignnone" width="360" caption="100.000 brittiska hushåll kommer kunna få el från Ormondes vindkraftpark."]100.000 brittiska hushåll kommer kunna få el från Ormondes vindkraftpark[/caption] Vattenfall påbörjade konstruktionen av den havsbaserade vindkraftsparken Ormonde Offshore Wind Farm år 2010, och drygt ett år senare exporterade man för första gången el till det nationella elnätet. Det ägde rum kl 19.00, torsdagen den 18 augusti, och elen kom från vindkraftverket D1. När den är helt färdigställd ska vindkraftsparken med sina 30 vindkraftverk och 150 MW årligen producera hushållsel motsvarande behovet i ungefär 100.000 brittiska hushåll. – Den första elproduktionen från Ormonde Offshore Wind Farm är en stor prestation för vårt team och våra leverantörer, säger David Hodkinson, Vattenfalls landschef. En del av elen kommer till Barrow genom det nationella elnätet, vilket skapar ytterligare ett band mellan Vattenfall och det lokala samhället. Bland dem som redan har etablerats räknas de arbetstillfällen som skapas under projektets byggtid och drifttid. Vi är även stolta över att Ormonde har bidragit till fler jobb i Storbritannien, i form av tillverkning av fundament, förmontering av vindkraftverk och teknik- och projektstöd. Ormonde är det första kommersiella projekt som använder vindkraftverk på 5MW på tillverkade stålfundament och förbereder för en storskalig utbyggnad av sådan teknik på den snabbt växande brittiska havsbaserade marknaden. Tredje projektet på brittiskt vatten – Ormonde Offshore Wind Farm är Vattenfalls tredje projekt på brittiskt vatten för att producera miljömässigt hållbar el till de brittiska konsumenterna, tillade David Hodkinson. Vi är glada att ha gjort goda framsteg i detta banbrytande tekniska projekt, och till hösten hoppas vi kunna producera el från alla 30 REpower-kraftverk. – Här i Barrow-in-Furness är vi världskända experter på teknik och självklart välkomnar vi möjligheten för fler arbetstillfällen, säger John Murphy, borgmästare i Barrow-in-Furness. Förnybar energi är viktig för vår framtid och framtida generationers hållbarhet. Vattenfalls Ormonde Offshore Wind Farm bidrar till vår överlevnad som en del av "Energikusten”. – Jag är glad över att vindkraftverken i Ormonde Offshore Wind Farm har börjat producera miljömässigt hållbar, inhemsk el till nätet, säger Charles Hendry, energiminister vid departementet för energi och klimatförändringar. Detta är en riktig milstolpe för företaget, och invånarna i Barrow-in-Furness och jag gratulerar alla som har varit inblandade för deras insatser. – Burntisland Fabrications och Harland & Wolffs bidrag gör detta till en riktig framgångssaga för den brittiska havsbaserade vindkraftens distributionskedja. Systemet består av 30 vindkraftverk Vattenfall arbetar för tillfället med att se till att Ormonde Offshore Wind Farm är helt kompatibel med den kod som driften av det nationella elnätet måste följa. Detta görs samtidigt som Vattenfall driftsätter de trettio vindkraftverk som systemet består av. Det är dock troligt att detta kompatibilitetstest kommer att slutföras efter själva driftsättningen, vilket kan resultera i minskad effekt under en kort period. Vattenfalls Ormonde Offshore Wind Farm använder REpower 5M-kraftverk och alla vindkraftverk har nu uppförts.