Nyhet | 2011-05-05 | 10:16

Östra Herrestad vindkraftpark invigs i helgen

Det ställs till fest på Österlen under lördagen den 7 maj. Vattenfall firar sin senast uppförda vindkraftpark med att öppna portarna för allmänheten. Dagen går i energins tecken med energirådgivning, tipsrunda om vindkraft, utställningar om förnybara lösningar och namngivning av verken.

Östra Herrestad vindkraftpark är Skånes nya vindkraftpark och ligger i Simrishamns kommun. Den består av nio verk som beräknas ge hushållsel till ca 11 000 hem. Första spadtaget togs i mars i fjol och redan under hösten kunde det första verket börja generera förnybar el.
Nu ska detta tillskott till energiförsörjningen firas.

Vattenfall bjuder bland annat på energismarta råd av energiexperten Lars Ejeklint. Vindkrafttekniker visar en turbin från insidan. En tipsrunda om vindkraft ger fina priser från lokala konstnärer och energiglödlampor åt alla deltagare.

Hammenhögskolan, som Vattenfall sponsrat, visar sitt arbete med förnybara energikällor, ”Hållbart-så klart! Ett projekt med drag”, Gärsnäs byalag håller i framröstningen av vad vindkraftverken ska heta. Därutöver bjuder Vattenfall på fika, ponnyridning och underhållning. Lokala företag, föreningar och organisationer har anlitats och flera av lokalbefolkningen är engagerade i invigningen.

Första biotopparken i Sverige

Vindkraftparken är unik i sitt slag genom att var först ut med att anlägga biotoper. Ett pilotprojekt som vill visa att en utbyggnad av vindkraften kan samverka med en ökad biologisk mångfald. Det är ett samarbete med Jordbruksverket som resulterade i att fem småbiotoper anlades i parken i samband med byggandet.

Genom att plantera bärbuskar, nypon och vildapel och genom att så in solrosor och ängsblommor kan man ge skydd och mat åt småfåglar och insekter. En sandhög med ved fungerar som boplats för många insekter, t ex bin och rovinsekter som lever på bladlöss och på så sätt fungerar som naturliga skadebekämpare. Insekter som pollinerar kan ge större skördar. Valet av växter säkrar att de inte sprider sig till odlingsytorna.