Nyhet | 2009-12-18 | 15:30

Otät ventil på Ringhals 3

Just nu pågår reparation av en otät ventil på Ringhals 3.

Ventilen, som är monterad på ett mindre rör, som används för att mäta reaktorvattnets temperatur, sitter tyvärr så till att reaktorn har fått stängas av innan reparationen kunde påbörjas.

Eftersom vatten förångas när det kommer ut ur de trycksatta systemen, kan det vara svårt att exakt se varifrån läckaget härrör. Men vid en inspektion i början av vecka 51 hittade driftpersonalen felet, som visade sig vara en otät packning på en ventil i temperaturövervakningssystemet.

Det är normalt att små mängder vatten, som härrör från framförallt ventiler, samlas upp i dränagen och återförs till systemen. Man övervakar ständigt dränageflödet för att se till att inget onormalt har uppstått. Att det funnits ett litet diffust läckage utöver de normala i reaktorns inneslutning, har därför varit känt en tid.

Det finns regler för hur mycket systemen får läcka per timme och det aktuella läckaget utgjorde knappt en procent av den tillåtna mängden. Vattnet i reaktorsystemet är dessutom väldigt rent. Radioaktiviteten är så låg att man hade svårt att mäta den när man letade efter läckan. Det är också viktigt är att påpeka att inget läcker ut från anläggningen. Allt vatten tas omhand inne i reaktorinneslutningen och återförs till systemen.

Det är olyckligt att driftstörningen inträffar samtidigt som vädret har blivit kallare i hela landet och all elproduktion verkligen behövs. Men driftstörningar förekommer, och även om de kommer olämpligt, så är det alltid säkerheten som sätts främst på våra kärnkraftverk. Vi beräknar att Ringhals 3 kan vara åter i drift i början av vecka 52.