Nyhet | 2010-06-04 | 15:44

Otydlighet om samhällets ansvar för fysiskt skydd

I samband med den översyn av lagstiftningen som nu pågår av kärnteknik- och strålskyddsområdet har de tre svenska kärnkraftverken ställt frågan till Miljödepartementet om reglering av samhällets ansvar vid eventuellt sabotage eller angrepp.

Under de senaste åren har kraven på skyddet av kärntekniska anläggningar ökat, och Ringhals och Forsmark har satsat hundratals miljoner på att höja säkerheten och det som ingår i det så kallade fysiska skyddet.
-Vi har gjort omfattande investeringar under senare år, säger Mats Ladeborn tf chef för Vattenfall Kärnkraft.

Det handlar bland annat om ökade kontroller, larm, godsavsökningar och fler väktare innanför grindarna. Det här finns väl definierat i lagstiftningen. Däremot är samhällets ansvar vid ett eventuellt sabotage eller angrepp inte tillräckligt tydligt beskrivet idag. Vi önskar ett större ansvarstagande från samhället.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13.