Nyhet | 2011-11-10 | 09:43

Övergång till säkra övergångsställen

Det började med lunch och samtal om tryckknappar, men slutade med en hel funktionslösning som kallas semibevakade övergångsställen. Med tryckknapp på övergångsställe eller automatisk videodetektering aktiveras ett varningssystem. Ett blinkande ljus dagtid kombinerat med förstärkt fast belysning nattetid gör det därmed lättare för bilister att upptäcka fotgängare och cyklister. Redan har Vänersborg kommun och Boxholm kommun skaffat sig semibevakade övergångsställen och fler kommuner är på gång. Ingemar Andersén som är affärsutvecklare på avdelningen Kompletterande Affärer inom Vattenfall Eldistribution, tror att det inom ett år kan handla om ytterligare 100 installationer. – Vårt mål med projektet var att ta fram en funktionslösning för smarta övergångsställen som förenar miljö, trafiksäkerhet och ekonomi, säger Ingemar Andersén. [caption id="attachment_14237" align="alignleft" width="250" caption="Redan har Vänersborg kommun och Boxholm kommun skaffat sig semibevakade övergångsställen och fler kommuner är på gång. "]Redan har Vänersborg kommun och Boxholm kommun skaffat sig semibevakade övergångsställen och fler kommuner är på gång. [/caption] Integrerat i belysningsanläggningen Funktionslösningen Semibevakat Övergångställe har tagits fram i samarbete mellan Vattenfall Elanläggningar AB, Binar och Svevia. Produkten är integrerad i belysningsanläggningen. Genom att trycka på en knapp vid övergångsstället aktiveras larmsystemet. Som tillval kan larmet aktiveras automatiskt med videodetektering. På dagtid larmas bilister med ett blinkande gult sken. Nattetid kombineras det blinkande ljuset med en förstärkt fast belysning. Belysningen ökar då från normal styrka till mer än dubbel effekt och skapar en korridor av ljus på övergångsstället. Modern LED-teknik används både för det blinkande ljuset och för belysningen över övergångstället. LED-tekniken ger unika möjligheter att snabbt kunna anpassa ljusstyrkan efter skiftande yttre förhållanden som till exempel dimma eller mörker. – Vattenfall Distribution äger en hel del belysningsnät som är sammanbyggda med distributionsnätet. Våra kunder förutsätter att vi driver och utvecklar dessa på ett framtidsinriktat sätt, säger Jan Karlsson, chef Regionnät Sverige. Potential med 55.000 obevakade övergångsställen – Det finns 55.000 obevakade övergångsställen i Sverige. Trafikverket och många kommuner är därför väldigt positiva till vår lösning med semibevakade övergångsställen, avslutar Ingemar Andersén, som ser en mycket säkrare framtid för landets alla fotgängare och cyklister.