Nyhet | 2013-05-16 | 07:46

Øystein Løseth: Koldioxidutsläpp måste kosta

En fungerande utsläppshandel med koldioxid — inte politisk klåfingrighet — är rätt väg mot ett hållbart energisystem. Det menar koncernchef Øystein Løseth i en debattartikel i Dagens Industri den 16 maj. Energibranschen är inne i en omvälvande förändring som kullkastat tidigare prognoser. Nu är utvecklingen på väg åt helt fel håll mot ökad reglering och låga koldioxidpriser som gör kolkraft lönsam. Europa står inför ett viktigt vägval, skriver Øystein Løseth. ”Det är genom en stark utsläppshandel och inte genom utökade stödsystem som omställningen till ett hållbart energisystem kan bli kostnadseffektiv och därmed möjlig”. Nära kollaps Felet i dag är att överskottet på utsläppsrätter har lett till ett prisras som gjort att systemet håller på att kollapsa. ”Priset på koldioxid i den europeiska utsläppshandeln har sedan 2008 sjunkit som en sten och närmar sig nollstrecket, idag är priset cirka 3 €/ton vilket gjort klimatmässigt fördelaktiga energislag olönsamma”, skriver Øystein Løseth. ”Den tydliga konsekvensen är att brunkol alltjämt är ett av Vattenfalls mest lönsamma kraftslag”. Tydliga signalerFör att Europa ska klara målen om minskade koldioxidutsläpp måste marknadens aktörer få tydliga prissignaler att kraftproduktion med höga utsläpp av koldioxid blir olönsam, menar Löseth. ”På sikt måste vi ha prisnivåer upp mot 40 €/ton för att skapa möjlighet för mer förnybart och för att gas ska bli mer lönsamt än kol”. Fakta systemet för utsläppsrätter EU:s utsläppshandelssystem har funnits sedan 2005. Systemet bygger på att en viss mängd utsläppsrätter fördelas till företagen i systemet alternativt auktioneras ut till marknaden. Det totala ”utsläppstaket” minskar successivt varje år i syfte att på sikt få ner koldioxidutsläppen i linje med EUs långsiktiga klimatmål. Till 2020 ska antalet vara 21 procent lägre jämfört med nivån under 2005. Under 2013 kommer det att utfärdas drygt 2 miljarder utsläppsrätter i EU:s handelssystem.